2005-12-09

Köp en utsläppsrätt idag!

Vem som helst kan köpa en utsläppsrätt i EUs handel av detta.

Om DU köper en dylik och INTE säljer den vidare minskar du det möjliga lagliga koldioxidutsläppet inom denna handels regim.

Köp en utsläppsrätt idag!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Comunidade Portuguesa de Ambientalistas
Ring Owner: Poli Etileno Site: Os Ambientalistas
Anterior Lista Aleatório Junte-se a nós! Próximo