2006-06-28

Brev till Göran Persson

Jag skickade just detta brev till Göran Persson med anledning av rapporten "Vägen till ett oljefritt Sverige" som nyligen publiserades av Kommissionen mot oljeberoende.
Hej Statsminister Persson!

Det är med glädje jag har ögnat igenom rapport "Vägen till ett oljefritt Sverige"!

Jo, naturgas har du all anledning att vara skeptisk mot. Din skeptisism borde även inkludera bioetanol. (se Azars invändningar i rapporten).

Att minska energianvändningen för uppvärmning (och kylning) av hus och byggnader är förmodligen det praktiskt enklaste. Jämför med lågenergihus. Där borde det vara hyfsat enkelt att bygga bort oljeberoendet. Dock borde förbättrad energieffektivitet oberoende av teknik inte öka taxeringsvärdet av hus, annars minskar vinsten för den enskilde boende ganska snart.

Värre är det som rapporten anger med bilar och lastbilars oljeberoende. Där finns det tyvärr de rätta hållbara lösningarna inte ännu, även om bättre logistik för godstrafik samt drastiskt ökad användning av tåg (och kollektivtrafik) torde vara en viktig ingrediens. Sverige borde agera för en bättre användning av tågtrafiken inom EU till exempel genom att arbeta för harmoniserade säkerhetssystem och elsystem inom EU.

Jag håller helt med om att staten borde gå före i användandet av nya och befintliga hållbara energitekniker (både framställning och utnyttjande!) för att minska Sveriges energiberoende (särskilt fossil- och kärnbränslen).

Jag önskar dig stora framgångar med att få in Sverige på vägen bort från oljeberoende (och all annan fossil- och kärnbränsle)!

Med vänlig hälsningar
Johan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Comunidade Portuguesa de Ambientalistas
Ring Owner: Poli Etileno Site: Os Ambientalistas
Anterior Lista Aleatório Junte-se a nós! Próximo