2006-06-30

10 things you can do to help stop the climate crisis

SWITCH TO GREEN POWER
Although much energy come from fossil fuels, many people are electing to use energy generated by cleaner sources such as the sun, wind, the heat of the Earth, or the burning of biomass.
http://www.eere.energy.gov/consumer/renewable_energy


PURCHASE OFFSETS TO NEUTRALIZE YOUR REMAINING EMISSIONS
It is virtually impossible to eliminate our personal contributions to the climate crisis through reducing emissions alone. By purchasing carbon offsets you are funding a project that reduces greenhouse gas emissions.
http://www.nativeenergy.com/climatecrisis
Köp utsläppsrätter via SNF

DON’T WASTE PAPER
In addition to recycling, limit your use of paper towels and use cloth rags instead. Use both sides of paper whenever possible. And stop unwanted junk mail.
www.newdream.org/junkmail
www.dmaconsumers.org/offmailinglist.html

CARRY YOUR OWN REFILLABLE BOTTLE FOR WATER OR OTHER BEVERAGES
Instead of buying single use plastic bottles that require significant energy and resources to produce, buy a reusable container.
www.grrn.org/beverage/refillables/index.html

PRE-CYCLE—REDUCE WASTE BEFORE YOU BUY
Give preference to products that use recycled packaging or that don’t use excess packaging. When possible, buy in bulk.
www.environmentaldefense.org/article.cfm?contentid=2194

BUY THINGS THAT LAST
Buy less, choose durable items over disposable ones, repair rather than discard, and pass on items to someone who can make use of them.
www.epa.gov/msw/reduce.html
www.freecycle.org

MODIFY YOUR DIET TO INCLUDE LESS MEAT
It takes far more fossil-fuel energy to produce and transport meat than to deliver equivalent amounts of protein from plant sources.
www.earthsave.org/globalwarming.htm
www.epa.gov/methane/rlep/faq.html

VOTE WITH YOUR DOLLARS
Find out which brands and stores are making efforts to reduce their emissions and operate in an environmentally responsible manner.
www.responsibleshopper.org
www.nrdc.org/globalwarming/default.asp
Have a look at the chemical house run by Greenpeace UK

SUPPORT AND JOIN THE ENVIRONMENTAL MOVEMENT
The Sierra Club
Environmental Defence
SNF
Friends of the Earth
Greenpeace
Quercus
LPN

TELECOMMUTE FROM HOME
Reduce the number of miles you drive by telecommuting; you’ll spend less time on the road, and devote more attention to business.
www.telcoa.orgThe Source
Adapted from “AN INCONVENIENT TRUTH” by AL GORE

2006-06-28

Brev till Göran Persson

Jag skickade just detta brev till Göran Persson med anledning av rapporten "Vägen till ett oljefritt Sverige" som nyligen publiserades av Kommissionen mot oljeberoende.
Hej Statsminister Persson!

Det är med glädje jag har ögnat igenom rapport "Vägen till ett oljefritt Sverige"!

Jo, naturgas har du all anledning att vara skeptisk mot. Din skeptisism borde även inkludera bioetanol. (se Azars invändningar i rapporten).

Att minska energianvändningen för uppvärmning (och kylning) av hus och byggnader är förmodligen det praktiskt enklaste. Jämför med lågenergihus. Där borde det vara hyfsat enkelt att bygga bort oljeberoendet. Dock borde förbättrad energieffektivitet oberoende av teknik inte öka taxeringsvärdet av hus, annars minskar vinsten för den enskilde boende ganska snart.

Värre är det som rapporten anger med bilar och lastbilars oljeberoende. Där finns det tyvärr de rätta hållbara lösningarna inte ännu, även om bättre logistik för godstrafik samt drastiskt ökad användning av tåg (och kollektivtrafik) torde vara en viktig ingrediens. Sverige borde agera för en bättre användning av tågtrafiken inom EU till exempel genom att arbeta för harmoniserade säkerhetssystem och elsystem inom EU.

Jag håller helt med om att staten borde gå före i användandet av nya och befintliga hållbara energitekniker (både framställning och utnyttjande!) för att minska Sveriges energiberoende (särskilt fossil- och kärnbränslen).

Jag önskar dig stora framgångar med att få in Sverige på vägen bort från oljeberoende (och all annan fossil- och kärnbränsle)!

Med vänlig hälsningar
Johan

Fairtrade internship

Just got this info:

INTERNSHIP OPPORTUNITY – EUROPEAN FAIR TRADE ASSOCIATION, BRUSSELS

Title: Internship - assisting the Project Manager of the Fair-Procura Project: “Making public authorities and institutional buyers, local actors of sustainable development.”

Organization:
EFTA (European Fair Trade Association)
A network of 12 organizations in 9 European countries which import Fair Trade products.

The Brussels-based Fair-Procura office is dedicated to promoting Fair Trade among the European Institutions through campaigning and lobbying.

Project description:
The project’s objective is to encourage policy-makers and institutional buyers in Europe to contribute to sustainable development through sustainable public purchasing policies and practice.

Job Description:
The intern will provide support to the European project through research and analysis of issues relevant to the project, writing and publishing the project Newsletter, establishing and maintaining contacts with EU institutions, updating the database of best practices and website, and providing support in the organization of the final project Conference in Brussels.

The intern will receive a compensation of 22 euro/day.
Duration: min 3 months up to 6 months.
Starting date: September 2006

Requirements:
- Profile:
* A motivated, well organized person.
* Strategic thinking and analytical skills.

- Qualifications:
* Excellent written and spoken English (mother tongue or equivalent)

Please send CV and covering letter to:
Ms Marzia Rezzin
Project Manager
e-mail: fair-procura at eftafairtrade.org

Closing date: 30 August 2006

First language of office: English
Location: EFTA
43, rue de la Charité, 1210 Brussels, Belgium
Tel: (+32) 2 217 37 80
Mobile 0473 300 156

8 goda skäl till att köpa ekologiska produkter

KRAV anger 8 skäl för ekologiskt jordbruk:

1 - Skonar vattnet
Ekologiska bönder använder inte syntetiska kemiska bekämpningsmedel. Om sådana preparat kommer ut i naturen kan de ge växter och djur nedsatt fruktsamhet, rubbad ämnesomsättning med mera.
Bekämpningsmedlen läcker från åkrarna till våra vattendrag. I 44 procent av alla vattenprov som togs i Sverige 1985- 2001 hittades rester av bekämpningsmedel.

2 - Ökar den biologiska mångfalden
Bönderna sprutar bekämpningsmedel framförallt mot ogräs, men också mot insekter och svamp. Ogräsen och insekterna stryker förstås med på kuppen, det är ju meningen. Men om vissa arter dör, så påverkas balansen i naturen. När vi har färre blommor i fälten, så får vi också färre humlor, fjärilar och fåglar.
På en ekologisk gård sprutar inte bonden mot blommorna, och därför finns det också ett rikare djurliv i och omkring odlingarna.

3 - Värnar om djuren
Den KRAV-anslutna bonden tar hänsyn till djurens naturliga behov och beteenden. Djuren får ekologiskt foder, utevistelse och rekreation. Den goda omtanken om djuren gör att du kan äta kött och ägg med bättre samvete.

4 - Är aktsamt om jordens bördighet
När du handlar KRAV-märkt gynnar du ett jordbruk som inte gödslar växterna med snabbverkande konstgödsel. Den ekologiska bonden gödslar istället sin mark med djurgödsel och växtrester. Det förbättrar jordkvalitén och gynnar livet i marken.

5 - Månar om din hälsa
Den KRAV-märkta maten är naturligt hälsosam. Det är mat som har fått växa och mogna på sina egna villkor, utan syntetiska kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
Den KRAV-märkta maten ska vara så ärlig som möjligt. Därför tillåts inga syntetiska färgämnen, smakämnen, sötningsmedel eller aromämnen, härdade fetter eller genmodifierade organismer vid framställningen av KRAV-märkta livsmedel.
Ekologiska kor äter mycket klöver och gräs som visat sig öka halten av den nyttiga Omega-3-fettsyran i kött och mjölk. Det finns också undersökningar som visat på mer C-vitamin och naturliga antioxidanter i ekologiska grönsaker.

6 - Sprider inte GMO
Användningen av genmodifierade organismer har ökat lavinartat över hela världen. Ekologiska bönder och livsmedelsproducenter tar det säkra före det osäkra och använder inte GMO i sina produkter. GMO är alltså inte tillåtet att använda enligt KRAVs regler.
Det finns flera skäl till varför KRAV inte tillåter GMO. Dels anser vi att naturen är tillräckligt bra som den är. Att den inte behöver förändras, men vi är också oroade för riskerna med GMO och framförallt spridningen till den vilda naturen och till ekologiska odlingar. Ingen vet vad som händer när GMO korsas med naturliga arter. Det finns all anledning att vara skeptisk till gentekniken.

7 - Tar socialt ansvar
Vi på KRAV bryr oss om hur bönderna har det. Den som odlar ekologiskt behöver inte skydda sig mot farliga kemiska bekämpningsmedel. Det är viktigt, inte minst för odlare i tredje världen som inte har råd med dyr skyddsutrustning och därför löper stor risk att skada sig.

8 - Sparar på resurser
Det ekologiska jordbruket strävar efter att hushålla med tillgångar och utnyttja resurser som finns på platsen. Den ekologiska bonden odlar själv en stor del av fodret till sina djur och sprider sedan deras gödsel tillbaka till åkern. Det gör att mer av näringsämnena cirkulerar lokalt.
Det viktiga näringsämnet kväve produceras också lokalt och naturligt. Istället för att köpa in konstgödsel odlar den ekologiska bonden klöver för att fånga luftens kväve och göra det tillgängligt för växterna. Eftersom det går åt mycket energi för att framställa och frakta konstgödsel kan även energianvändningen bli lägre på den ekologiska gården.

2006-06-26

Who should I cheer for?

For 30 days much of the planet will be glued to radios and TV’s as a festival of football unites diverse people from Angola to Australia and from Sweden to Saudi Arabia.

But how do you choose who to cheer for when your own team isn’t playing (or if they didn’t qualify)? What about the coolest flag design (probably Brazil)? Maybe the best holiday destination or food (got to be Italy)?

Click here for the team chooser

EU not so green ...

In a recent issue of the EUobserver:

"New figures released on Thursday have revealed that the EU is falling far short of reaching its emissions targets under the international climate change treaty, the Kyoto Protocol.

Instead greenhouse gas pollution rose for the second year in a row, according to the Copenhagen-based European Environment Agency.

Emissions of climate changing greenhouse gases from the whole of the EU increased by 18 million tonnes (0.4%) between 2003 and 2004 while emissions from the EU-15 increased by 11.5 million tonnes (0.3%) in the same period."

The greenhouse gas emission trade system was supposed to put a cap on these emissions but the allowances have been higher than the actual release so it has had no positive effect, although a few countries ( Germany, Denmark and Finland) have managed to decrease their emission although probably not within the Kyoto protocol limits ...

2006-06-25

Ronaldinho - Leilão para a Pobreza Zero

I just got this email:
Some items autographed by Ronadinho will be auctioned and the profit will go the Portuguese End Poverty Now campaign: Pobreza Zero.

Leilão para a Pobreza Zero
Camisola e calções de Ronaldinho no Miau.pt
de 26 de Junho a 6 de Julho

Podes não acreditar, mas o Ronaldinho, o próprio, o famoso jogador de futebol brasileiro, autografou a camisola e os calções que usou no spot das pastilhas Trident Fresh, que vão ser leiloadas no miau.pt, já a partir da próxima Segunda-feira!
Os fundos angariados com este leilão revertem a favor da nossa campanha.

Por isso este leilão não é só para os fãs do Ronaldinho. É para os fãs da campanha Pobreza Zero também! É para os teus fãs!

A camisola e os calções foram utilizados durante o mais hilariante spot publicitário alguma vez gravado pelo Ronaldinho. Neste spot da Trident Fresh, filmado na praia, durante uma partida de futebol feminino, uma loura entra em jogo, faz uma jogada espectacular, corre em direcção à baliza e com uma incrível desenvoltura de pernas faz uma fantástica finta e marca um golo que deixa todos boquiabertos. A maior surpresa é que a rapariga loura não é uma rapariga qualquer, mas sim o famoso futebolista Ronaldinho disfarçado com uma peruca loura e a mascar as novas pastilhas Trident Fresh. Este divertido spot, foi produzido pela agência J. Walter Thomson, com o slogan “Trident Fresh: Atreve-te a ser Fresh”.

Podes ver o spot em www.miau.pt/actividades/ronaldinho/index.jsp

Passa a palavra! Ajuda a campanha a angariar fundos para continuar até 2015! Já conseguimos muitas coisas, vamos conseguir reduzir a pobreza até ao fim!

2006-06-10

Time of wonder?

The times of wonders are upon us!

The European Commission has launched a site about climate change.

http://www.climatechange.eu.com/

The aim is to educate individual also what affect the climate and how they can decrease their negative impact.

Comunidade Portuguesa de Ambientalistas
Ring Owner: Poli Etileno Site: Os Ambientalistas
Anterior Lista Aleatório Junte-se a nós! Próximo